top of page

Certifikati

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (a Trademark and Set of Standards for Good Agricultural Practices) je međunarodni komercijalni standard koji obuhvaća poljoprivrednu proizvodnju i aktivnosti na proizvodima nakon berbe. Ovo je svojevrsna garancija prema kupcima da su poduzete sve moguće mjere i kontrole da bi proizvod bio siguran u zdravstvenom pogledu. Ciljevi GlobalG.A.P.-a su proizvodnja higijenski ispravne i visoko kvalitetne hrane, te zaštita i održivost okoliša korištenjem načela dobre poljoprivredne prakse.

Standard je dobrovoljan i obvezan za proizvođače koji žele svoje proizvode prodavati velikim trgovačkim kućama. Trenutno se ovaj standard zahtjeva u većem dijelu europske i svjetske maloprodajne mreže.

https://www.globalgap.org/

GRASP

GRASP je kratica za GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice. To je međunarodni standard kojim se garantira dobra društvena praksa, koja pokazuje da poslodavac poštuje prava radnika i ima dobru komunikaciju s njima, brine o njihovom zdravlju, sigurnosti na radu i pozitivnom radnom okruženju.

bottom of page